"Vi tar hand om hela biten"
Nyera Redovisning är en mellanstor byrå med inriktning på att förse kunder med helhetslösningar för redovisningsbiten i företaget. Detta kan innebära att sälja programvaran och sedan utbilda företagaren eller personal. Om företaget så önskar kan man istället få en av NYERA'S konsulter till att sköta den löpande redovisningen alternativt assistera sin egen personal med periodbokslut, årsbokslut och deklarationer samt rådgivning i redovisnings- och skattefrågor.
Byrån startade1985-86 men namnet NYERA togs 1991. På byrån arbetar fem redovisningskonsulter, ej så kallade "auktoriserade" konsulter, men utbildade och med upp till nästan tjugo års erfarenhet hos den mest rutinerade. Det som är mycket viktigt i den här branschen är också att vara uppdaterad menar Sven-Åke Mattsson på NYERA.
Inriktningen de senaste åren har mer varit som konsult än att sköta bokföring, det står numera endast för ca 20 % av omsättningen.
- Idag finns många kunder som har något slags utbildning i bokföring så det kan klara den biten själva med viss assistans när det gäller nyheter i lagstiftning eller om något krånglar till sig t.ex.
 
NYERA riktar sig till alla typer av företag; från minsta pizzerian upp till högteknologiska konsultföretaget. De har i nuläget mest småföretag som kunder men det har sedan några år tillbaka tillkommit några medelstora till stora företag. Upptagningsområdet är framförallt Storgöteborg och Västsverige men det finns kunder som blivit kvar trots att de flyttat så långt norrut som Östersund.
NYERA arbetar i nuläget med 80-90 regelbundna kunder men det tillkommer alltid nya och några försvinner i samband med att kunderna omorganiserar eller säljer rörelsen.
 
Styrkan med NYERA menar Sven-Åke Mattsson är förmågan att anpassa sin service efter kundens förändrade behov.
- I och med att ett företag växer och får behov av och råd med egen administrativ personal övergår oftast just bokföringen i företagets egen regi men behovet av goda råd och hjälp vid bokslut kvarstår, säger han.
Dessutom behövs ofta en utbildning för den nya personalen i programvara och upplägg av redovisningen.
- Vi kan också var behjälpliga med att rekommendera revisor vilket ju krävs om bolaget är ett aktiebolag. Vi har god kontakt med ett par större revisionsbyråer som har både godkända och auktoriserade revisorer. Revisorn granskar bolagets redovisning och hur det skötts i övrigt men får självklart inte själv sköta redovisningen för bolag som hon/han granskar. Det är där vi redovisningskonsulter kommer in i bilden.
Inför framtiden har Sven-Åke funderingar på att utveckla och anställa fler. NYERA har för närvarande mycket att göra men nya kunder är alltid välkomna och det finns kapacitet att ge även dem en god service.

Redovisning KB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 031-7118404
Fax: 031-7118414


Email:
office@nyera.pp.se

Adress:
Redovisning KB
Drottninggatan 30
41114 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN